19 สิงหาคม 2552

[029] How to Erase Windows Explorer cached passwords?

จดเอาไว้เผื่อลืมจะได้กลับมาดู
How to Erase Windows Explorer cached passwords?

Try this:


Click Start, Run and type Control keymgr.dll Remove the entries from the list.
The other ways to access this dialog are:
Type Control Userpasswords2 in RUN box, click Advanced, Manage Passwords

-or-
>From Control Panel, select your User Account, click Manage your network passwords

Here are a few more places to check:

The password is stored in the Protected Storage area in the XP registry. To remove the stored password for the Network location, follow these instructions:

Click Start, Run and type REGEDIT and press Enter Navigate to the following key:
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Protected Storage System Provider \

Assign your user account Full Permission for this key, and sub-keys. Once done, press F5 key to refresh the registry view. Locate the appropriate sub-key which contains the MS IE FTP Passwords.

Hint: Look for the MS IE FTP Passwords Display String value in the right-pane for each sub-key. The password may be stored here: (The string varies)

HKCU \ Software \ Microsoft \ Protected Storage System Provider \ \ Data \ 5e7e8100-9138-11d1-945a-00c04fc308ff \ 00000000-0000-00 00-0000-000000000000

Once you locate the correct sub-key, backup the key to a REG file Delete the key which contains the user name & password for that Network location Now, Undo the Permissions settings done in Step 3 above Close Registry Editor

ที่มา: http://fixunix.com/networking/38571-how-erase-windows-explorer-cached-passwords.html

เกี่ยวกับเจ้าของบล๊อก

รูปภาพของฉัน

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฝันว่าจะได้นอนเกาพุงไปวัน ๆ จนพุงลดกลายเป็นเอว ได้เป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกจนคนอื่น ๆ อิจฉา