17 ธันวาคม 2552

[030] ทำ Report สำหรับ Incentive ของฝ่ายการตลาด

สิ่งที่จำเป็นสำหรับฝ่ายขาย คือการเอาข้อมูลยอดขาย (Net Sales) มาทำการคำนวณเพื่อหาค่า Commission โดยอิงจาก Incentive Scheme ที่ได้ตกลงกันไว้ สิ่งที่ทำไปแล้วคือ


  • ศึกษารายละเอียดของ Scheme ให้เข้าใจเพื่อที่จะสามารถเขียน Query ใน SAP BEx Query ได้
  • นำ Query ไปใช้งานใน Analyzer (SAP BW 3.x) เพื่อคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่าย
  • ตรวจสอบยอดขายที่ปรากฎในรายงาน ตรงกับ Billing Control List หรือไม่ 
  • แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในกรณีที่ผิดพลาด
โปรแกรม SAP BEx Query Designer
งานนี้เครียดพอตัว ถึงแม้จะสนุกกับการเขียนคำสั่งใน Query และสูตรใน Excel แต่หากตัวเลขผิดอาจถึงฆาตได้เลย เพราะตัวเลขที่ผิดอาจหมายถึงเงินที่ sale จะได้รับ(จากหยาดเหงื่อและแรงกาย ) หายไป (แต่เกินไม่รู้ว่าจะทวงถามหรือเปล่า ) งานส่วนสุดท้ายคือรอปิดงบสิ้นปีแล้วเอารายงานที่สร้างมา Run ให้ครบทุกเขต

สิ่งที่ใช้งาน
  • SAP BEx Query Designer
  • Analyzer (SAP BW 3.x)

เกี่ยวกับเจ้าของบล๊อก

รูปภาพของฉัน

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฝันว่าจะได้นอนเกาพุงไปวัน ๆ จนพุงลดกลายเป็นเอว ได้เป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกจนคนอื่น ๆ อิจฉา