25 ธันวาคม 2555

[123] วิธีตั้งค่า Network IP & config จาก command prompt ใน Windows

จดไว้เผื่อลืมวิธีตั้งค่า Network IP & config

ตัวอย่างการใช้งาน
 • netsh interface ip show config
  • C:\>netsh interface ip show config
  •  
  • Configuration for interface "WiFi"
  •     DHCP enabled:                         No
  •     IP Address:                           192.168.0.1
  •     SubnetMask:                           255.255.255.0
  •     InterfaceMetric:                      0
  •     Statically Configured DNS Servers:    192.168.0.1
  •     Statically Configured WINS Servers:   None
  •     Register with which suffix:           Primary only
  •  
  • Configuration for interface "Local Area Connection"
  •     DHCP enabled:                         No
  •     IP Address:                           100.100.200.102
  •     SubnetMask:                           255.255.255.0
  •     Default Gateway:                      100.100.200.253
  •     GatewayMetric:                        0
  •     InterfaceMetric:                      0
  •     Statically Configured DNS Servers:    100.100.200.1
  •                                           8.8.4.4
  •     Statically Configured WINS Servers:   None
  •     Register with which suffix:           Primary only
 • Export config to file
  • C:\>netsh -c interface dump > c:\config1..txt
 • Import config to change IP and LAN seting
  • C:\>netsh -f c:\config1.txt
 • Set to automatic IP from DHCP server
  • C:\>netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
วิธีการง่ายสุดคือ ทำการ setup IP และค่าต่าง ๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการ Export มาเก็บไว้เป็น script file ( netsh -c interface dump ) จากนั้นทำจนครบทุก config ที่ต้องการ 

ทำเป็น batch file (*.bat, *..cmd) เพื่อ import config file ที่ได้ทำไว้ ( netsh -f  )  เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า Network IP เช่น ใช้นอกบริษัท  

อ้างอิง

เกี่ยวกับเจ้าของบล๊อก

รูปภาพของฉัน

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฝันว่าจะได้นอนเกาพุงไปวัน ๆ จนพุงลดกลายเป็นเอว ได้เป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกจนคนอื่น ๆ อิจฉา