20 กุมภาพันธ์ 2555

[094] Create custom query in SAP

เนื่องจากฝ่ายบัญชีต้องการข้อมูล Sales Order และ Invoice ที่เกิดจากการขาย ปัญหาก็คือ ปกติเวลาจะดูว่า Sales Order มันเกิด Invoice หมายเลขอะไร มันต้องเข้าไปดูใน Document flow ซึ่งมันดูได้ทีละหมายเลข แต่ทางบัญชีต้องการทั้งปี (งานเข้าเลย)

จากการค้นหาข้อมูลในอากู๋ ปรากฎว่า T-Code ที่จะดูรายการดังกล่าวโดยตรงมันไม่มี (น่าจะเป็นอย่างนั้น) ใน SAP forum ก็แนะนำว่าให้ join table เอา ซึ่งหลัก ๆ จากที่ค้นหาดู ก็มี 3 tables ขั้นตอนหลัก ๆ ในการทำ custom query มีดังนี้ (จดไว้กันลืม)


  • ดู Data Dictionary ด้วย T-Code: SE11
  • ดู Data Browser ด้วย T-Code: SE16
  • เก็บ fields ที่ต้องการใช้งาน
  • นำมาสร้าง query ด้วย T-Code: SQ01


join tables หน้าตาคล้าย ๆ MS Access เลย

ในการ join table ก็เลือกเฉพาะ key ที่จะ join เท่านั้น เพราะใน table sale order -> document flow มันเป็น one to many เมื่อ join เรียบร้อย ก็ทำการเลือก fields ที่ต้องใช้งาน จากนั้น Save และ Execute เป็นอันว่าเสร็จงาน (ใช้เวลารวบรวมข้อมูลและทำประมาณ 4 ชม)

จัดการ fields ที่จะใช้งาน

ปัญหาที่พบมีอย่างเดียวคือ ลำดับ fields ที่แสดงมันไม่ตรงกับที่อยู่ใน List fld. select. ก็ยังงง ๆ ว่ามันต้องไปกำหนดตรงไหนอีกหรือไม่ แต่ถือว่าเล็กน้อยเพราะสุดท้ายต้องเอาไปทำเป็น report ใน Excel อยู่ดี ไม่ได้ใช้ข้อมูลดิบโดยตรง แต่ถ้าคราวหน้าถ้าหาวิธีที่ถูกต้องได้ จะมาบันทึกไว้อีกรอบ

เกี่ยวกับเจ้าของบล๊อก

รูปภาพของฉัน

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฝันว่าจะได้นอนเกาพุงไปวัน ๆ จนพุงลดกลายเป็นเอว ได้เป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกจนคนอื่น ๆ อิจฉา