13 กุมภาพันธ์ 2556

[127] ตั้ง background job สำหรับลบ Print Spool ใน SAP

จดไว้เผื่อลืมอีกแล้ว สำหรับการลบ Print Spool ใน SAP คือใน SAP มีเครื่องมือช่วยเหลือในการลบ Print Spool อยู่แล้วคือ T-Code: SPAD 
Spool Administration T-Code: SPAD
แต่ปัญหาคือ มันต้องสั่งลบด้วยตัวเอง ไม่สามารถตั้งเวลาได้ ดังนั้น จึงต้องหาวิธีที่จะช่วยจัดการใส่ส่วนนี้ โดยทำเป็น background job ให้ทำงานอัตโนมัติ ซึ่งตั้งไว้ให้ทำงานสัปดาห์ละครั้ง มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้
  1. เข้า T-Code: SE38
  2. ระบุ Program เป็น RSPO1041
  3. ทำการสร้าง Variants เพื่อใช้เก็บเงื่อนไขในการเลือก Print Spools มาลบ
  4. ทำการสร้าง background job ด้วย T-Code: SM36
ด่านล่างเป็นการตั้งให้ลบ Print Spools ที่อายุเกิน 90 ทิ้งให้หมด (ยกเว้น In Processing จะไม่ไปแตะ)ในกรณีที่ต้องการทดสอบดูว่าเงื่อนไขที่ตั้งไว้ มีผลกระทบและไปลบ Print Spool ใดบ้าง ให้เลือกตรงสุดท้าย Only log without deleting? จากนั้นเมื่อ Save variant แล้ว ให้ลองกดปุ่ม 
ตรวจสอบรายงานที่ได้ว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้าตรงแล้วจึงค่อยไปสร้าง job ใน T-Code: SM36 ต่อไป

เกี่ยวกับเจ้าของบล๊อก

รูปภาพของฉัน

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฝันว่าจะได้นอนเกาพุงไปวัน ๆ จนพุงลดกลายเป็นเอว ได้เป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกจนคนอื่น ๆ อิจฉา