15 กุมภาพันธ์ 2553

[037] Try to know how ABAP work.


คำสั่งจากเบื้องบนที่ต้องการ implement SAP กับโรงงานใหม่ ทำให้จำเป็นที่ต้องศึกษา ABAP เพิ่มครับ เพราะจำเป็นอย่างมากเมื่อมีการตรวจรับงานจากบริษัทที่เป็น consult นั้นคือ ผมต้องเข้าใจว่าโปรแกรมที่เขา test และส่งมอบนั้นมันทำงานประมาณไหน ดังนั้นหากไม่รู้จัก ABAP เลยก็จะไม่สามารถเข้าใจคำสั่งที่เขาเขียนนั้นเองหลังจากที่ได้ศึกษามาเกือบสัปดาห์ สิ่งแรกที่ทำคือ ปรับสมองรับสภาพแวดล้อมในการเขียนโปรแกรมใหม่ เพราะเป็นที่รู้กันว่าแต่ละภาษามีการออกแบบและใช้งานแตกต่างกัน (หากเคยอ่านตาม pantip จะพบว่ามีพวกชอบบอกเปลี่ยนภาษาก็แค่เปลี่ยน syntax ซึ่งจริงๆ มันมีมากกว่านั้น) ในหนังสือที่อ่านจะเน้นตรงนี้เยอะกว่าการเรียนรู้ syntax เสียอีก เพราะนอกจากคำสั่งแล้วยังต้องเข้าใจว่า ABAP เขียนไปเพื่ออะไร อย่างไร

โดยตัว ABAP จะเป็นภาษาที่มีลักษณะคล้ายกับ COBOL มาก อาจเพราะเป็นภาษาโปรแกรมที่เขียนเพื่องานด้านธุรกิจโดยตรง มีคำสั่งในเชิงบรรยาย ต่างจากภาษา C/C++ Java Basic PHP และอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง แต่ข้อดีทีเห็นอย่างมากคือ อ่านแล้วเข้าใจว่าทำอะไร เขียนโปรแกรมเสร็จ ไม่จำเป็นต้องเขียน comment บรรยายมากมาย ตรงนี้เป็นจุดแข็งของ COBOL และ ABAP เพราะหากต้องเปลี่ยนมือคนเขียนโปรแกรม ก็สามารถเข้าใจลำดับการทำงานได้ไม่ยาก

ส่วนตัวก็คงศึกษาได้แค่ระดับพอใช้งานได้เล็กน้อย คือ เอาไว้แก้ไข Report เปลี่ยนฟิลด์ หรือเงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ ได้ แต่กว่าจะถึงตรงนั้นอาจต้องใช้เวลาเป็นเดือนแน่ๆ เพราะประสบการณ์ที่มีมาเอามาใช้ได้แค่ 10-20% เป็นอย่างมาก และเพื่อให้จัดลำดับความคิดได้ง่ายขึ้นก็เลยเอามาทำเป็น mind map จะได้เอาไว้ search หรือเวลากลับมาดูจะได้เข้าใจง่ายขึ้น

เกี่ยวกับเจ้าของบล๊อก

รูปภาพของฉัน

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฝันว่าจะได้นอนเกาพุงไปวัน ๆ จนพุงลดกลายเป็นเอว ได้เป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกจนคนอื่น ๆ อิจฉา