21 พฤศจิกายน 2551

Install and update JSEclipse with the Update Manager

เนื่องจาก JSEclipse ได้ย้ายไปอยู่กับ Flex Builder ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Adobe ได้ต่อไป แต่ยังสามารถติดตั้งได้จาก URL: เดิม แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเปิดให้ update ได้ถึงเมื่อไหร่
เวลาจะติดตั้งใน eclipse ให้ระบุ URL เป็น
http://download.macromedia.com/pub/labs/jseclipse/autoinstall
ถ้า่โชคดียังสามารถ install ได้ก็จะเห็น JSEclipe ครับ

เกี่ยวกับเจ้าของบล๊อก

รูปภาพของฉัน

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ฝันว่าจะได้นอนเกาพุงไปวัน ๆ จนพุงลดกลายเป็นเอว ได้เป็นบุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลกจนคนอื่น ๆ อิจฉา